Stefan cel Mare si Sfant

03.02.2013 18:47

               

                

                 În perioada octombrie 2012-ianuarie 2013, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a desfăşurat ediţia a IV-a a proiectului educaţional „Ştefan cel Mare şi Sfânt – simbol al existenţei noastre creştine”. Obiectivele proiectului constau în promovarea interdisciplinarităţii şi a unei atitudini deschise şi constructive în abordarea educaţiei religioase în context european şi în motivarea elevilor pentru actul de învăţare prin realizarea de conexiuni interdisciplinare. Activităţile proiectului s-au adresat elevilor de gimnaziu şi liceu, fiind grupate pe următoarele secţiuni:

 • Daniil şi Ştefan – un sihastru sfătuitor şi un domnitor credincios, concurs de eseuri pentru elevii din clasele V-VIII;
 • Ştefan cel Mare – ctitor de şcoală şi cultură, sesiune de comunicări pentru elevii de liceu;
 • Biserici ctitorite de Ştefan cel Mare şi Sfânt – concurs de prezentări Power-Point adresat elevilor de gimnaziu şi liceu.

               La secţiunea a II-a, „Ştefan cel Mare – ctitor de şcoală şi cultură”, au participat 4 eleve de la clasa a XI-a C:

 • Munteanu Ramona – Premiul I
 • Huminică Ioana – Premiul I
 • Moroşanu Raluca – Premiul II
 • Burcianu Raluca – Premiul II

               La secţiunea a III-a, „Bisierici ctitorite de Ştefan cel Mare şi Sfânt”, au participat 5 elevi de la clasa a VII-a:

 • Cazan Răzvan – Premiul I
 • Stamatin Ioan – Premiul I
 • Corcodel Veronica – Premiul II
 • Roşca Bogdan – Premiul III
 • Mistreanu Nicoleta Cătălina – Menţiune

     Elevii au fost coordonaţi de prof. Hobjilă Daniela