Conditii de publicare

19.01.2013 09:52

 

Colaboratorii revistei (profesori şi elevi) trebuie să respecte următoarele cerinţe:

  • articolele să fie trimise în format electronic, scrise cu fontul TIMES NEW ROMAN, dimensiunea literei 12, cu DIACRITICE;
  • spaţierea la un rând, format A4;
  • articolul poate fi însoţit de fotografii;
  • notele să fie redactate la sfârşitul articolului (manual, nu prin inserare notă de subsol);
  • articolul să fie corect redactat din punct de vedere tehnic şi gramatical;
  • articolul nu trebuie paginat;
  • materialul să fie însoţit de numele şi prenumele autorului;

    

      Articolele se pot referi la: parteneriate europene, proiecte educative locale, judeţene sau naţionale, concursuri, activităţi curriculare şi extracurriculare, creaţii ale profesorilor şi elevilor (poezie, proză, eseu, puncte de vedere, mesaje, gânduri, reportaje, interviuri).

      Articolele vor fi trimise pe următoarea adresă de email: revistaprocopienii@yahoo.com

 

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicate aparţine în exclusivitate autorilor.